Vergadering

De GVR/Slagzinnencommissie komt iedere eerste week van de maand bijeen om ingediende slagzinnen en eventuele ingediende bezwaren te beoordelen.

Indien u een slagzin in het GVR/Slagzinnenregister wil laten registreren, dient u het indieningsformulier inclusief origineel bewijsmateriaal uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de eerstvolgende vergadering naar ons toe te sturen. Dit kan per post en digitaal.

U stuurt het – volledig ingevulde –  indieningsformulier samen met het bewijsmateriaal naar:

GVR/Slagzinnenregister
T.a.v. Suzanne ten Haaf
Postbus 18646
2502 EP Den Haag