Indieningsformulier

Uitslag beoordeling binnen
4 werkdagen (spoedindiening)
Tijdens reguliere vergadering

INDIENER

VOERDER

Onderbouwing
Een goede onderbouwing van uw slagzin helpt de GVR/Slagzinnencommissie in haar interpretatie van de zin. GVR/Slagzinnenregister vraagt u daarom uw slagzin toe te lichten.
Geef zoveel mogelijk antwoord op onderstaande vragen:
1. Wat is de achterliggende gedachte van de slagzin?
2. Hoe sluit de slagzin aan bij uw product of dienst?
3. Wat maakt uw zin onderscheidend?

Presentatie / Storyboard
Audio Visueel bestand
Logo
Overig bestand

Voor akkoord Ik accepteer het reglement

 

N.B. Om uw indiening goed te kunnen verwerken, vragen wij u rekening te houden met onderstaande voorwaarde:

Voor beoordeling van uw slagzin, dient u (origineel) bewijs van gebruik te uploaden of per post aan te leveren aan:

Stichting GVR/Slagzinnenregister
T.a.v. secretariaat
Anthony Fokkerweg 1
1059 CM Amsterdam

Bewijs van gebruik bestaat tenminste uit een originele advertentie en/of folder en/of storyboard en/of afbeelding van een website en/of een audiovisueel bestand (op cd of dvd), waarin de slagzin – zoals ingediend – volledig wordt gebruikt. Zonder bewijs kan de commissie uw zin niet beoordelen.