Indieningsformulier

  Uitslag beoordeling binnen
  4 werkdagen (spoedindiening)
  Tijdens reguliere vergadering

  INDIENER

  VOERDER

  Onderbouwing
  Een goede onderbouwing van uw slagzin helpt de GVR/Slagzinnencommissie in haar interpretatie van de zin. GVR/Slagzinnenregister vraagt u daarom uw slagzin toe te lichten.
  Geef zoveel mogelijk antwoord op onderstaande vragen:
  1. Wat is de achterliggende gedachte van de slagzin?
  2. Hoe sluit de slagzin aan bij uw product of dienst?
  3. Wat maakt uw zin onderscheidend?

  Presentatie / Storyboard
  Audio Visueel bestand
  Logo
  Overig bestand

  Voor akkoord Ik accepteer het reglement

   

  N.B. Om uw indiening goed te kunnen verwerken, vragen wij u rekening te houden met onderstaande voorwaarde:

  Voor beoordeling van uw slagzin, dient u (origineel) bewijs van gebruik te uploaden of per post aan te leveren aan:

  Stichting GVR/Slagzinnenregister
  T.a.v. secretariaat
  Anthony Fokkerweg 1
  1059 CM Amsterdam

  Bewijs van gebruik bestaat tenminste uit een originele advertentie en/of folder en/of storyboard en/of afbeelding van een website en/of een audiovisueel bestand (op cd of dvd), waarin de slagzin – zoals ingediend – volledig wordt gebruikt. Zonder bewijs kan de commissie uw zin niet beoordelen.