Goedgekeurde slagzinnen

De onderstaande zinnen voldoen – naar het oordeel van de commissie – aan de criteria zoals vastgesteld in het Reglement GVR/Slagzinnenregister. Indien binnen twee maanden na publicatie op de website van GVR/Slagzinnenregister geen bezwaren zijn ontvangen bij GVR/Slagzinnenregister, gebaseerd op artikel 3 van het Reglement GVR/Slagzinnenregister, worden de zinnen in het register ingeschreven.

Als er tijdig bezwaren zijn ingediend, gebaseerd op bovengenoemd artikel 3, zal de GVR/Slagzinnencommissie deze bezwaren onderzoeken en beslissen of de ter inschrijving aangeboden zin al dan niet kan worden geregistreerd.

Hieronder vindt u de goedgekeurde slagzinnen van de meest recente vergaderingen.

Goedgekeurde slagzinnen 
De volgende slagzinnen zijn tijdens de meest recente vergaderingen goedgekeurd:

  • WoonFriesland: Het sociaal verhuurbedrijf
  • Leen, da’s design voor iedereen
  • Olympia geeft werk betekenis
  • Kom maar op met de toekomst