Skip to content

Vergadering

De GVR/Slagzinnencommissie komt iedere zes weken bijeen om ingediende slagzinnen en eventuele ingediende bezwaren te beoordelen. Voor eind 2015 en de eerste helft van 2016 staat de vergadering gepland op de volgende data:

  • 16 december 2015
  • 27 januari 2016
  • 9 maart 2016
  • 20 april 2016
  • 1 juni 2016
  • 13 juli 2016

Indien u een slagzin in het GVR/Slagzinnenregister wil laten registreren, dient u het indieningsformulier inclusief origineel bewijsmateriaal uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de eerstvolgende vergadering naar ons toe te sturen. Dit kan per post en digitaal.

U stuurt het – volledig ingevulde –  indieningsformulier samen met het bewijsmateriaal naar:

GVR/Slagzinnenregister
T.a.v. Suzanne Elias
Postbus 18646
2502 EP Den Haag